Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zmena typu kotla MZZO

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Piešťany o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia (tlačivo)

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia
Tel.: 033/77 65 421
e-mail: marian.ondrisik@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

Správny poplatok - 5,00 €

Súvisiace predpisy

  • Zákon o ovzduší a súvisiace predpisy
  • VZN O ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia