Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Piešťany povoľuje Mesto Piešťany na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (tlačivo)
  • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
  • Súkromné pozemky – kópia Listu vlastníctva
  • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia
Tel.: 033/77 65 421, 033/77 65 422, 
e-mail: marian.ondrisik@piestany.sk, miroslava.martinkovicova@piestany.sk

Doba vybavenia

v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní

Poplatok

podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Fyzické osoby 10 €

Právnické osoby 100 €

Súvisiace predpisy

Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy
VZN o zeleni