Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva (POH)

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania POH sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.

Pôvodca odpadu predkladá vypracovaný POH na Mestský úrad na vyjadrenie.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vyjadrenie k POH
  • Program odpadového hospodárstva

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia

Tel.: 033/77 65 422 e-mail: martina.halaskova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

bez poplatku

Súvisiace predpisy

  • Program odpadového hospodárstva SR
  • Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany
  • Zákon o odpadoch a súvisiace predpisy