Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Súhlas so zriadením MZZO

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinný písomne požiadať Mesto Piešťany o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia (tlacivo)
  • Projektová dokumentácia

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia

Tel.: 033/77 65 421
e-mail: marian.ondrisik@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

Správny poplatok - 10,00 €.

Správny poplatok vo výške 10,00 Euro sa platí iba vtedy, ak povoľovanie stavby nepodlieha stavebnému konaniu.

Súvisiace predpisy

  • Zákon o ovzduší a súvisiace predpisy
  • VZN o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom