Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Súhlas s uvedením MZZO do prevádzky

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Piešťany o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do prevádzky.

Potrebné doklady

Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia (tlačivo)
Revízne správy

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia

Tel.: 033/77 65 421
e-mail: marian.ondrisik@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

Správny poplatok - 10,00 €

Správny poplatok vo výške 10,00 Euro sa platí iba vtedy, ak povoľovanie stavby nepodlieha stavebnému konaniu.

Súvisiace predpisy

  • Zákon o ovzduší a súvisiace predpisy
  • VZN o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom