Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

Odbor životného prostredia podáva informácie o spôsobe zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a typoch zberných nádob, o nakladaní so stavebným odpadom, veľkoobjemovým odpadom a nebezpečným odpadom, atď.

 

Vybavuje

Klientské centrum
033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Odbor životného prostredia

Tel.: 033/77 65 422
e-mail: lucia.schultzova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

bez poplatku