Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

Referát životného prostredia podáva informácie o spôsobe zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a typoch zberných nádob, o nakladaní so stavebným odpadom, veľkoobjemovým odpadom a nebezpečným odpadom, atď.

Vybavuje

Klientské centrum
Tel.: 033/77 65 308
e-mail: tamara.svetlakova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

bez poplatku