Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území mesta Piešťany je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie (tlačivo)
  • Občiansky preukaz držiteľa psa

 

Vybavuje

Odbor životného prostredia, Klientske centrum

Kontakt

tel.:  7765307, 7765422
e-mail: agata.melicherova@piestany.sk, patricia.bartos@piestany.skmiroslava.martinkovicova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

náhradná evidenčná známka 2 € (pri strate) - platí sa v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy

Daň za psa vymedzuje VZN mesta Piešťany č. 12/2012 o miestnych daniach, v znení VZN 7/2018