Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území mesta Piešťany je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie (tlačivo)
  • Občiansky preukaz držiteľa psa

 

Vybavuje

Odbor životného prostredia, Klientske centrum

Kontakt

tel.: 7765422, 7765307
e-mail: miroslava.martinkovicova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

náhradná evidenčná známka 2 € (pri strate) - platí sa v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy

Daň za psa vymedzuje VZN mesta Piešťany č. 12/2012 o miestnych daniach, v znení VZN 7/2018