Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vydanie predbežného stanoviska k stavbe

Predbežné stanoviská k investičnému zámeru (stavbe) na území mesta Piešťany z hľadiska architektonicko-urbanistického začlenenia sú posudzované vo väzbe na spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Piešťany a územnoplánovacie podklady a sú poskytované formou písomného vyjadrenia alebo konzultácie.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácií so špecifikáciou zámeru s jeholokalizáciou, vrátane predmetných parciel a katastrálneho územia
  • Projektová dokumentácia (architektonická štúdia, PD pre rôzne stupne konania stavebného úradu...)

 

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP 3 – Odbor stratégie a rozvoja mesta – Referát stratégie

 

Kontakt

Ing. arch. Jana Vitková, jana.vitkova@piestany.sk

Ing. arch. Denisa Krupová, denisa.krupova@piestany.sk

Tel.: 033 7765 465

 

 

Doba vybavenia

do 30 dní, osobné konzultácie priebežne v rámci úradných hodín (osobnú konzultáciu odporúčame dohodnúť vopred)

 

Poplatok

bez poplatku