Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytovanie územnoplánovacích informácií

Územno-technické, resp. územnoplánovacie informácie sa poskytujú na požiadanie v písomnej alebo ústnej forme, vo väzbe na spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Piešťany a územnoplánovacie podklady, pre potreby prípravy a posúdenia investičného stavebného zámeru, kúpy a predaja nehnuteľností, majetkovoprávneho usporiadania pozemkov a podobne.

Potrebné doklady

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor stratégie a rozvoja mesta – Referát stratégie

Kontakt:

Ing.arch. Jana Vitková, jana.vitkova@piestany.sk

Ing. arch. Denisa Krupová, denisa.krupova@piestany.sk

Tel.: 77 65 465
 

Doba vybavenia

do 30 dní, ústne informácie priebežne v rámci úradných hodín (osobnú konzultáciu odporúčame dohodnúť vopred)

Poplatok

bez poplatku