Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vydanie predbežného stanoviska k stavbe

Predbežné stanoviská k zamýšľanej investičnej akcii - stavbe na území mesta z hľadiska jej architektonicko-urbanistického začlenenia vydáva referát stavebného poriadku a ŠFRB na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie predbežného stanoviska
  • Informácia o umiestnení požadovaného investičného zámeru (kópia katastrálnej mapy, parcelné číslo)
  • Zastavovací náčrt (aktuálna urbanistická štúdia)
  • Architektonická štúdia investičného zámeru

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstaby a dopravy – Referát stavebného poriadku a ŠFRB

Kontakt

Ing.arch. Konečná
Tel.: 033/77 65 473
e-mail: petra.konecna@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

bez poplatku