Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na inštaláciu, na zmenu a na prevádzku technologických celkov MZZO - GDPR Stiahnuté: 452x | 04.06.2018

Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia - GDPR Stiahnuté: 614x | 04.06.2018

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Piešťany - GDPR Stiahnuté: 672x | 04.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - GDPR Stiahnuté: 1353x | 31.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka-mestské pozemky - GDPR Stiahnuté: 286x | 31.05.2018

Oznámenie o vyrúbaní dreviny podľa § 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - GDPR Stiahnuté: 767x | 31.05.2018

Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove produkčných ovocných drevín -GDPR Stiahnuté: 460x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre živočíšnu výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 460x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre rastlinnú výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 416x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie na vode ) - GDPR Stiahnuté: 551x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie v lesoch ) - GDPR Stiahnuté: 431x | 31.05.2018

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe - podnikateľovi Stiahnuté: 1106x | 11.08.2015

Žiadosť fyzickej osoby - podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií Stiahnuté: 374x | 11.08.2015

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu - GDPR Stiahnuté: 517x | 04.06.2018

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby - GDPR Stiahnuté: 610x | 04.06.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody - GDPR Stiahnuté: 417x | 04.06.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - GDPR Stiahnuté: 281x | 04.06.2018

Evidenčný list psa - GDPR Stiahnuté: 335x | 04.06.2018

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie - GDPR Stiahnuté: 317x | 04.06.2018

Stránka