Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na inštaláciu, na zmenu a na prevádzku technologických celkov MZZO - GDPR Stiahnuté: 517x | 08.10.2019

Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia - GDPR Stiahnuté: 761x | 08.10.2019

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Piešťany - GDPR Stiahnuté: 744x | 17.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - GDPR Stiahnuté: 1583x | 17.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka-mestské pozemky - GDPR Stiahnuté: 333x | 31.05.2018

Oznámenie o vyrúbaní dreviny podľa § 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - GDPR Stiahnuté: 856x | 17.09.2019

Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove produkčných ovocných drevín -GDPR Stiahnuté: 487x | 17.09.2019

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre živočíšnu výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 509x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre rastlinnú výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 453x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie na vode ) - GDPR Stiahnuté: 592x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie v lesoch ) - GDPR Stiahnuté: 473x | 31.05.2018

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe - podnikateľovi Stiahnuté: 1270x | 11.08.2015

Žiadosť fyzickej osoby - podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií Stiahnuté: 443x | 11.08.2015

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu - GDPR Stiahnuté: 626x | 04.06.2018

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby - GDPR Stiahnuté: 706x | 17.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody - GDPR Stiahnuté: 475x | 17.09.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - GDPR Stiahnuté: 314x | 17.09.2019

Evidenčný list psa - GDPR Stiahnuté: 376x | 17.09.2019

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie - GDPR Stiahnuté: 365x | 17.09.2019

Stránka