Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Podnikanie

Žiadosť o zriadenie trhového miesta - GDPR Stiahnuté: 547x | 28.11.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku - podnikateľ, SHR - GDPR Stiahnuté: 468x | 28.11.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku - nepodnikateľ - GDPR Stiahnuté: 608x | 28.11.2018

Žiadosť o schválenie priestorov v zmysle zákona č. 445/1990 Zb. Stiahnuté: 298x | 30.03.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj - GDPR Stiahnuté: 838x | 28.11.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu - GDPR Stiahnuté: 573x | 28.11.2018

Oznámenie o zriadení prevádzkarne - GDPR Stiahnuté: 880x | 31.05.2018

Oznámenie o zrušení prevádzkarne - GDPR Stiahnuté: 700x | 31.05.2018

Žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky - GDPR Stiahnuté: 650x | 28.11.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 335x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o pravidlách času predaja o obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 319x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - trhovisko Kocka Stiahnuté: 278x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - Piešťanské hody Stiahnuté: 260x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - trhovisko Centrum Stiahnuté: 455x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - Vianočné trhy Stiahnuté: 326x | 11.08.2015

Životné prostredie

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov _GDPR Stiahnuté: 453x | 31.05.2018

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad ( fyzické osoby žijúce v rodinných a bytových domoch ) - GDPR Stiahnuté: 642x | 31.05.2018

Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov ( právnické osoby a podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 760x | 31.05.2018

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad( právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 517x | 31.05.2018

Oznámenie údajov potrebných pre určenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - GDPR Stiahnuté: 1069x | 04.06.2018

Stránka