Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Podnikanie

Žiadosť o zriadenie trhového miesta - GDPR Stiahnuté: 613x | 13.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku - podnikateľ, SHR - GDPR Stiahnuté: 520x | 13.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku - nepodnikateľ - GDPR Stiahnuté: 706x | 13.09.2019

Žiadosť o schválenie priestorov v zmysle zákona č. 445/1990 Zb. Stiahnuté: 314x | 30.03.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj - GDPR Stiahnuté: 946x | 13.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu - GDPR Stiahnuté: 656x | 13.09.2019

Oznámenie o zriadení prevádzkarne - GDPR Stiahnuté: 998x | 13.09.2019

Oznámenie o zrušení prevádzkarne - GDPR Stiahnuté: 802x | 13.09.2019

Žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky - GDPR Stiahnuté: 728x | 13.09.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 387x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o pravidlách času predaja o obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 358x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - trhovisko Kocka Stiahnuté: 311x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - Piešťanské hody Stiahnuté: 293x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - trhovisko Centrum Stiahnuté: 551x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - Vianočné trhy Stiahnuté: 380x | 11.08.2015

Životné prostredie

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov _GDPR Stiahnuté: 501x | 31.05.2018

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad ( fyzické osoby žijúce v rodinných a bytových domoch ) - GDPR Stiahnuté: 739x | 13.09.2019

Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov ( právnické osoby a podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 853x | 13.09.2019

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad( právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 580x | 13.09.2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - GDPR Stiahnuté: 1172x | 04.06.2018

Stránka