Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Dopravná štruktúra

Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta - GDPR Stiahnuté: 621x | 15.06.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - reklama "A" - GDPR Stiahnuté: 323x | 15.06.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - terasy - GDPR Stiahnuté: 323x | 15.06.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - konanie akcie - GDPR Stiahnuté: 344x | 15.06.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - stánok - GDPR Stiahnuté: 339x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 356x | 21.11.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp. úpravu vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 571x | 22.11.2018

Kultúra a šport

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v meste Piešťany- GDPR Stiahnuté: 1302x | 03.06.2019

Oznámenie o usporiadaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí v meste Piešťany GDPR Stiahnuté: 707x | 03.06.2019

Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia v meste Piešťany - pouličný sprievod, manifestácia, míting - GDPR Stiahnuté: 704x | 07.06.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany do 1 000 eur Stiahnuté: 734x | 18.01.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany nad 1 000 eur Stiahnuté: 297x | 18.01.2018

Agenda mestských bytov

Žiadosť o nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch - GDPR Stiahnuté: 965x | 06.06.2018

Žiadosť o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ulici v Piešťanoch - GDPR Stiahnuté: 255x | 06.06.2018

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 1014x | 11.08.2015

Späťvzatie žiadosti o nájomný byt na Čachtickej ul. v Piešťanoch - GDPR Stiahnuté: 758x | 06.06.2018

Potvrdenie o čistom príjme Stiahnuté: 8009x | 27.07.2018

Dohoda o výmene nájomných bytov na Čachtickej ulici v Piešťanoch - GDPR Stiahnuté: 373x | 06.06.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch Stiahnuté: 347x | 11.08.2015

VZN 8/2015 Stiahnuté: 243x | 08.02.2016

Stránka