Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Stavebný poriadok

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkost od 3 m2 - GDPR Stiahnuté: 448x | 12.06.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² - GDPR Stiahnuté: 411x | 15.06.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 - GDPR Stiahnuté: 492x | 12.06.2018

Ohlásenie drobnej stavby - GDPR Stiahnuté: 2333x | 12.06.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác - GDPR Stiahnuté: 1277x | 14.11.2018

Žiadosť o stanovisko KPÚ Trnava Stiahnuté: 301x | 10.02.2016

Žiadosť o stanovisko Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor Stiahnuté: 299x | 10.02.2016

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 1274x | 16.01.2017

Dopravná štruktúra

Písomný záväzok - GDPR Stiahnuté: 1144x | 11.10.2019

Poskytovanie úverov zo Štátneho fondu rozvoja Stiahnuté: 312x | 19.02.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 363x | 11.10.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby a organizácie Stiahnuté: 355x | 11.10.2019

Žiadosť o vydanie určenia trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách - GDPR Stiahnuté: 582x | 11.10.2019

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách - GDPR Stiahnuté: 570x | 11.10.2019

Žiadosť o vydanie povolenia k uzávierke (úplnej – čiastočnej) miestnej komunikácie - GDPR Stiahnuté: 530x | 11.10.2019

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povolenie - GDPR Stiahnuté: 1082x | 11.10.2019

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - GDPR Stiahnuté: 645x | 11.10.2019

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - terasa - GDPR Stiahnuté: 383x | 11.10.2019

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - GDPR Stiahnuté: 453x | 11.10.2019

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - akcia - GDPR Stiahnuté: 459x | 11.10.2019

Stránka