Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 309x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 1291x | 04.12.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 830x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 894x | 04.12.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 950x | 04.12.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 804x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 702x | 04.12.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 678x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 706x | 04.12.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 687x | 04.12.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 821x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 1139x | 04.12.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 737x | 04.12.2019

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 1117x | 04.12.2019

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 1256x | 20.03.2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 814x | 18.02.2019

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 143x | 17.08.2020

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 2085x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 922x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 827x | 25.06.2018

Stránka