Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 280x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 1218x | 04.12.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 799x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 873x | 04.12.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 918x | 04.12.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 775x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 680x | 04.12.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 660x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 687x | 04.12.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 663x | 04.12.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 774x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 1113x | 04.12.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 720x | 04.12.2019

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 1083x | 04.12.2019

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 1196x | 20.03.2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 720x | 18.02.2019

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 71x | 17.08.2020

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1946x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 893x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 798x | 25.06.2018

Stránka