Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 107x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 850x | 20.03.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 644x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 679x | 20.03.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 726x | 20.03.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 607x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 551x | 20.03.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 531x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 559x | 20.03.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 524x | 20.03.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 594x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 745x | 20.03.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 576x | 20.03.2019

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 877x | 20.03.2019

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 976x | 20.03.2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 386x | 18.02.2019

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1427x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 701x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 663x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 516x | 25.06.2018

Stránka