Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 24x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 664x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 537x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 596x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 626x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 516x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 470x | 04.06.2018

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 453x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 482x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 455x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 503x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 585x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 478x | 04.06.2018

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 730x | 04.06.2018

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 864x | 01.06.2015

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 72x | 18.02.2019

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1192x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 597x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 568x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 448x | 25.06.2018

Stránka