Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 133x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 896x | 20.03.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 666x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 696x | 20.03.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 743x | 20.03.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 626x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 567x | 20.03.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 547x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 572x | 20.03.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 540x | 20.03.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 606x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 794x | 20.03.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 588x | 20.03.2019

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 901x | 20.03.2019

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 1018x | 20.03.2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 438x | 18.02.2019

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1473x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 722x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 684x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 534x | 25.06.2018

Stránka