Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 623x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 499x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 570x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 596x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 484x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 448x | 04.06.2018

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 428x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 460x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 423x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 476x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 547x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 447x | 04.06.2018

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 685x | 04.06.2018

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 835x | 01.06.2015

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 1x | 18.02.2019

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1138x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 574x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 523x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 426x | 25.06.2018

Súpisné a orientačné čísla

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla na budovu - GDPR Stiahnuté: 454x | 31.05.2018

Stránka