Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 59x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 742x | 20.03.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 578x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 631x | 20.03.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 668x | 20.03.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 554x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 507x | 20.03.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 491x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 519x | 20.03.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 484x | 20.03.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 540x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 642x | 20.03.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 529x | 20.03.2019

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 796x | 20.03.2019

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 908x | 20.03.2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 237x | 18.02.2019

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1279x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 637x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 612x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 483x | 25.06.2018

Stránka