Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 470x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 1555x | 04.12.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 967x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 1043x | 04.12.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 1188x | 04.12.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 956x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 822x | 04.12.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 820x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 843x | 04.12.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 846x | 04.12.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 989x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 1290x | 04.12.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 871x | 04.12.2019

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 1259x | 04.12.2019

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 1545x | 20.03.2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 1211x | 18.02.2019

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 663x | 17.08.2020

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 2691x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 1084x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 1003x | 25.06.2018

Stránka