Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 184x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 1053x | 04.12.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 720x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 771x | 04.12.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 809x | 04.12.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 684x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 607x | 04.12.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 592x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 615x | 04.12.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 590x | 04.12.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 675x | 04.12.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 1024x | 04.12.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 631x | 04.12.2019

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 991x | 04.12.2019

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 1106x | 20.03.2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 569x | 18.02.2019

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1671x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 806x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 725x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 586x | 25.06.2018

Stránka