Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytovanie finančných príspevkov v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity a humanitárnej

Finančné príspevky môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity a humanitárnej.
Príspevok môže byť poskytnutý iba na základe písomnej žiadosti podanej do termínu uzávierky, ktorý každoročne vyhlasuje primátor mesta.

Poskytovanie finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Piešťany právnickým a fyzickým osobám, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie týka, podmienky, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní poskytovania a vyúčtovania príspevkov upravuje VZN č. 2/2022  v znení VZN č. 10/2022, Žiadosť  o poskytnutie dotácie z rozpočtu  Mesta Piešťany v kompetencii primátora (do 100 eur), Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany v kompetencii MsZ.


 Potrebné doklady

Vybavuje

Klientske centrum II - Odbor sociálnych služieb

Kontakt

Tatiana Kubová
tel.: 033/77 65 414
e-mail: tatiana.kubova@piestany.sk