Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytovanie finančných príspevkov v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity a humanitárnej

Finančné príspevky môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity a humanitárnej.
Príspevok môže byť poskytnutý iba na základe písomnej žiadosti podanej do termínu uzávierky, ktorý každoročne vyhlasuje primátor mesta.

Poskytovanie finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Piešťany právnickým a fyzickým osobám, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie týka, podmienky, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní poskytovania a vyúčtovania príspevkov upravuje VZN č. 3/2015, žiadosť do 1000 eur, žiadosť nad 1000 eur.
 Potrebné doklady

Vybavuje

Klientske centrum II - Odbor sociálnych služieb

Kontakt

PhDr. Martina Briganová
tel.: 033/77 65 413
e-mail: martina.briganova@piestany.sk