Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytnutie jednorazovej dávky

Mesto Piešťany môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi jednorazovú dávku na úhradu mimoriadnych výdavkov.

Jednorazovú dávku je možné poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti občana, ktorá musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky (tlačivo)
  • Rozhodnutie o hmotnej núdzi žiadateľa z ÚPSVaR
  • Doklady o nákladoch na domácnosť
  • Potvrdenie o príjme / dôchodku
  • Občiansky preukaz žiadateľa

Vybavuje

Klientske centrum II – Odbor sociálnych služieb

Kontakt

Mgr. Stanislava Bucková, Mgr. Mária Srnáková, PhDr. Martina Briganová
tel.: 033/77 65 412, 413, 414
e-mail: stanislava.buckova@piestany.sk, maria.srnakova@piestany.sk, martina.briganova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní