Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Aktivita Kompetentný útvar Formulár Zákon, nariadenie Zákonné lehoty Zákonná povinnosť Na vedomie

Verejé kultúrne podujatie

Pouličné aktivity

Kancelária vedenia mesta

 

 

Oznámenie VKP

 

 

Zákon č. 96/1991

 

VZN č. 6/2009

Najneskôr 7 dní vopred

 

 

Oznamovacia

 

 

MsP, OOPZ, PIC, KP, SMP

 

VKP

 

 

 

Užívanie verejného priestranstva mimo miestnej komunikácie

Kaneclária vedenia mesta

 

 

 

 

OSSRM - doprava

 

Oznámenie VKP

 

 

 

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva

Zák.č. 96/1991 

 

VZN 2/2015 o dani za užívanie VP § 30 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.

Najneskôr 7 dní vopred

 

 

Najneskôr 3 dni pred začatím užívania

 

 

Oznamovacia

 

 

 

Rozhodnutie 

Vyrúbenie dane

 

 

MsP, OOPZ, PIC, SMP

 

 

Žiadateľ

 

 

 

VKP

 

 

Užívanie miestnej komunikácie

 

 

Kancelária vedenia mesta

 

 

OSSRM-doprava

 

 

 

Oznámenie VKP

 

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, prípadne aj povolenie uzávierky

Zák. č. 96/1991

 

 

Zák. § 7,8 zák. č. 135/1961

 

 

Najneskôr 7 dní vopred

 

 

Doba vybavenia 30 dní

 

Oznamovacia

 

 

 

Rozhodnutie 

Správny poplatok

Vyrúbenie dane

MsP, OOPZ, PIC, SMP

 

 

Žiadateľ

 

 

 

Verejné zhromaždenie Kancelária vedenia mesta Oznámenie VKP

Zák.č. 84/1990

VZN č. 3/2004

Najneskôr 5 dní vopred Oznamovacia MsP, OOPZ, PIC, SMP

Verejné športové podujatie

 

 

Užívanie miestnej komunikácie

 

 

 

OSŠS - šport

 

 

 

OSSRM -  doprava

 

 

 

Oznámenie VŠP

 

 

 

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, povolenie uzávierky

Zák.č. 1/2014

 

 

 

Zák. § 7,8 zák.č. 135/1961

 

 

Najneskôr 30 dní vopred, 15 dní medzinárodné

 

 

Doba vybavenia 30 dní

 

 

Oznamovacia

 

 

 

 

Rozhodnutie

Správny poplatok

Vyrubenie dane

MsP, OOPZ, PIC, SMP

 

 

Žiadateľ

 

 

 

ŠKP

 

 

 

Užívanie verejného priestranstva mimo miestnej komunikácie

 

 

OSŠS - šport

 

 

 

OSSRM - doprava

 

 

 

 

Oznámenie VŠP

 

 

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva

 

 

 

Zák.č. 1/2014

 

 

VZN 2/2015 o dani za užívanie VP § 30 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z.

Najneskôr 30 dní vopred, 15 dní medzinárodné

 

Doba vybavenia 30 dní

 

 

 

Oznamovacia

 

 

 

Rozhodnutie

Vyrubenie dane

 

 

 

MsP, OOPZ, PIC, SMP

 

 

Žiadateľ