Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu

Finančné dotácie môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry a športu.

Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Piešťany právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o dotáciu v kompetencií primátora (do 100 EUR) - Príloha č. 1
  • žiadosť o dotáciu v oblasti športu                                      - Príloha č. 2
  • Projekt
  • Výpis z príslušného registra
  • Doklad o pridelení IČO
  • Zriaďovacia listina, Stanovy spoločnosti

 

Doba vybavenia: 14 až 60 dní
Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy

Metodika Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, ktorou sa určuje spôsob prerozdeľovania dotácií PO a FOP pre oblasť podprory "Rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy" z rozpočtu Mesta Piešťany v kompetencií MsZ

VZN č. 4/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Mĺkva Zuzana, Mgr.referent pre šport7765430
zuzana.mlkva@piestany.sk