Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu

Finančné dotácie môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry a športu.

Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Piešťany právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 13/2016 a v súvisiacich predpisoch VZN č.3/2018, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o dotáciu do 1000 eur
  • žiadosť o dotáciu nad 1000 Eur
  • Projekt
  • Výpis z príslušného registra
  • Doklad o pridelení IČO
  • Zriaďovacia listina, Stanovy spoločnosti

 

Doba vybavenia: 14 až 60 dní
Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy

VZN č. 13/2016, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom a VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Hudcovičová Beáta, Mgr.referent pre kultúru 7765430
beata.hudcovicova@piestany.sk
Mĺkva Zuzana, Mgr.referent pre šport7765430
zuzana.mlkva@piestany.sk