Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Klientske centrum


Osvedčovaním odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v Klientskom centre MsÚ. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • Občiansky preukaz, cestovný doklad (pas), vojenský preukaz a povolenie na pobyt pre cudzinca
  • Originál listiny
na počkanie
  • osvedčenie podpisu 2 €
  • osvedčenie listín za každú stranu 2 €

Poplatok sa platí v hotovosti v klientskom centre

Pokiaľ sa fyzická osoba nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť do úradnej miestnosti Klientskeho centra, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste ako napr. v nemocnici, v domove dôchodcov alebo v domácnosti, kde sa fyzická osoba zdržuje.

Táto služba sa realizuje v určený deň, a to:  utorok: 7.30 – 10.00 hod.

Správny poplatok sa platí na mieste výkonu osvedčenia podpisu - v zvýšenej sadzbe za jeden podpis 4 € (100% prirážka v dôsledku zvýšenej náročnosti na čas a dopravu).

 

Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny

Občania, ktorí v minulosti pracovali v zahraničí a z týchto krajín poberajú dôchodky potrebujú potvrdenie o žití, teda doklad o tom, že daná osoba žije, nezmenila stav, ktorý jej umožňuje poberať dôchodok a podobne. Toto tlačivo potvrdzuje ohlasovňa na požiadanie občana.

Potrebné doklady : formulár zo zahraničia preložený do slovenského jazyka

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • formulár zo zahraničia preložený do slovenského jazyka
na počkanie 5 €

 

Potvrdenie o žití do Českej republiky potvrdzuje Mesto Piešťany, kde sa osvedčuje podpis občana.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • občiansky preukaz, potvrdenie o žití do ČR - tlačivo
na počkanie bez poplatku
 
Stránkové dni a hodiny osvedčovania listín a podpisov na listinách

                           

deň                              od     -    do  Obedná prestávka
pondelok                   7:30     -    15:00 11:30 - 12:30
utorok                       7:30     -    15:00 11:30 - 12:30
streda                          7:30     -    16:30   11:30 - 12:30
štvrtok                      7:30     -    15:00 11:30 - 12:30
piatok                        7:30     -    13:30 11:30 - 12:30

  

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Čelková Alena, Bc.referent pre klientské služby7765309
alena.celkova@piestany.sk
Dósová Katarínareferent pokladne7765442
katarina.dosova@piestany.sk
Horváthová Andrea, Ing.referent pre klientske služby7765411
andrea.horvathova@piestany.sk
Lajchová Eva, Mgr.referent pre klientske služby 7765308
eva.lajchova@piestany.sk
Melicherová Agátareferent pre klientske služby7765307
agata.melicherova@piestany.sk
Staneková Jarmilareferent podateľne 7765411
jarmila.stanekova@piestany.sk
Benčíková Katarínareferent pre informácie7765311