Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhradenie parkovacích miest

Rozhodnutie o vyhradení priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo vydáva cestný správny orgán - Mesto Piešťany na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta (tlacivo)

Náčrt situácie v okolí miesta parkovania spolu s vyznačením parkovacieho miesta dopravným značením
Kópia držiteľa preukazu ZŤP (pokiaľ ho žiadateľ vlastní)

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát dopravy a technickej infraštruktúry

Kontakt

p. Palkechová
Tel.: 033/77 65 472
e-mail: beata.palkechova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Správny poplatok

bez poplatku

Miestny poplatok

podľa VZN 2/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva