Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS

V prípade opravy havárie na inžinierskych sieťach je príslušný správca IS povinný zaslať na Mestský úrad v Piešťanoch písomné oznámenie o rozkopaní komunikácie. Na základe dodatočne podanej žiadosti cestný správny orgán - Mesto Piešťany určí podmienky povrchovej úpravy komunikácie.

Potrebné doklady

  • Oznámenie o rozkopávke pri oprave havárie na inžinierskych sieťach
  • Písomný záväzok

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát dopravy a technickej infraštruktúry

Kontakt

p. Palkechová
Tel.: 033/77 65 472
e-mail: beata.palkechova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

bez poplatku