Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií

Mesto Piešťany podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu stavebnú správu napozemných komunikácii t.j. parkoviská, cesty, chodníky, spevnené plochy.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o stavebné povolenie – fyzické osoby (tlačivo)
  • Žiadosť o stavebné povolenie – právnické osoby (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie (poznámka: odobne ako u všeobecného stavebného úradu)

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát dopravy a technickej infraštruktúry

Kontakt

p. Palkechová

Tel.: 033/77 65 472
e-mail: beata.palkechova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 - 60 dní

Správny poplatok

podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov