Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Žiadosť o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch

Záujemcovia o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch môžu požiadať MsÚ v Piešťanoch minimálne 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu. Referát sociálnych služieb žiadosti zaeviduje, preverí opodstatnenosť a pravdivosť údajov av zmysle príslušného VZN podané žiadosti vyhodnotí. Vyhodnotené žiadosti sa predložia na schválenie Komisii pre zdravotníctvo, sociálnych vecí a bývanie. V prípade splnenia podmienok, určených platným VZN budú s nájomcami na dobu určitú uzatvorené nové nájomné zmluvy.

 

Potrebné doklady

  • Žiadosť o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch (tlačivo) s príslušnými prílohami)

 

Vybavuje

Klientské centrum II – Odbor sociálnych služieb - Referát sociálnych služieb

 

Kontakt

Tatiana Kubová, referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti a nájomné bývanie 
Tel.: 033/77 65 414
e-mail: tatiana.kubova@piestany.sk

 

Poplatok

2 € na Klientskom centre I MsÚ pri overení podpisu čestného vyhlásenia, že žiadateľ/žiadatelia nie je/nie sú nájmcami, vlastníkmi bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie na území mesta Piešťany a nie je ú nie sú schopný/í sám/sami si riešiť bytovú situáciu.

 

Správa nájomných bytov

Správcom nájomných bytov je Bytový podnik Piešťany s.r.o., Školská ulica č. 19, 921 01 Piešťany

Tel. č. : 77 225 71, 77 225 89

V prípade drobných opráv, resp. havárií kontaktujte správcu nájomných bytov.

 

Súvisiace predpisy