Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dohoda o výmene nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

Záujemcovia o výmenu nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta môžu o výmenu požiadať MsÚ v Piešťanoch. Referát sociálnych služieb žiadosti zaeviduje, preverí pravdivosť údajov uvedených v Dohode a predloží ich Komisii pre zdravotníctvo, sociálnych vecí a bývanie, ktorá odporučí, alebo neodporučí výmeny uskutočniť. Dohodu o výmene nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch podpisuje primátor mesta. V zmysle príslušného VZN referát sociálnych vecí vystaví súhlasy k uzatvoreniu nových nájomných zmlúv.

Výmeny nájomných bytov sa môžu uskutočniť medzi oprávnenými nájomcami len v rámci predmetného bytového domu, nachádzajúceho sa na Čachtickej ul. č. 6826/1, 6826/3, 6732/5, 6732/7 a 6732/9 v Piešťanoch.

 

Potrebné doklady

  • Dohoda o výmene nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch (tlačivo)

 

Vybavuje

Klientské centrum II – Odbor sociálnych služieb - Referát sociálnych služieb

 

Kontakt

Tatiana Kubová, referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti a nájomné bývanie 

Tel.: 033/77 65 414
e-mail: tatiana.kubova@piestany.sk

Poplatok

 

Súvisiace predpisy