Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Agenda mestských bytov

Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch a v znení VZN č. 8/2015 eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.

 

Aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 01.10.2019

 

Por.č. Klient Podacie č. Dátum podania stav dátum pridelenia Pozn.
1 Veronika 16 099 24.05.2017 schválené v konaní 1-izb.
2 Martin 1 367 12.01.2018 schválené v konaní 1-izb.
3 Miriam 6 745 21.02.2018 schválené v konaní 1-izb.
4 Eva 18 581 08.06.2018 schválené v konaní 1-izb.
5 Peter 18 446 08.06.2018 schválené v konaní 1-izb.
6 Dušan 18 581 08.11.2018 schválené v konaní 1-izb.
7 Tomáš 7 131 20.02.2019 schválené v konaní 1-izb.
8 Vlastimil 24 747 26.06.2019 schválené v konaní 1-izb.
9 Jarmila 23 901 19.06.2019 schválené v konaní 2-izb.
10 Pavol 24 140 21.06.2019 schválené v konaní 2-izb.
11 Mária 22 895 12.06.2019 schválené v konaní 2-izb.
12 Filip 3 385 28.01.2019 schválené v konaní 2-izb.

 

 

Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. Stav
1 Veronika 16 099 v konaní
2 Martin 1 367 v konaní
3 Miriam 6 745 v konaní
4 Eva 18 581 v konaní
5 Peter 18 446 v konaní
6 Dušan 18 581 v konaní
7 Tomáš 7 131 v konaní
8 Vlastimil 24 747 v konaní

 

 

Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Jarmila 23 901 v konaní
2 Pavol 24 140 v konaní
3 Mária 22 895 v konaní
4 Filip 3 385 v konaní

 

 

Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k  01.10.2019

 

Celkový počet bytov v majetku mesta 105

Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa

zákona č. 182/1993 Z.z.

23
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu 68
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta 14
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou 105
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) 12
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti 12
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti 5