Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Agenda mestských bytov

Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch a v znení VZN č. 8/2015 eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.

 

Aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie nájomného bytu k  01.05.2020

 

Por.č. Klient Podacie č. Dátum podania stav dátum pridelenia Pozn.
1 Veronika 16 099 24.05.2017 schválené 10.02.2020 1-izb.
2 Martin 1 367 12.01.2018 schválené zrušené 1-izb.
3 Miriam 6 745 21.02.2018 schválené zrušené 1-izb.
4 Eva 18 581 08.06.2018 schválené 24.02.2020 1-izb.
5 Peter 18 446 08.06.2018 schválené zrušené 1-izb.
6 Dušan 18 581 08.11.2018 schválené zrušené 1-izb.
7 Tomáš 7 131 20.02.2019 schválené zrušené 1-izb.
8 Vlastimil 24 747 26.06.2019 schválené 26.02.2020 1-izb.
9 Jarmila 23 901 19.06.2019 schválené 01.10.2019 2-izb.
10 Pavol 24 140 21.06.2019 schválené 22.10.2019 2-izb.
11 Mária 22 895 12.06.2019 schválené v konaní 2-izb.
12 Filip 3 385 28.01.2019 schválené 06.11.2019 2-izb.
13 Anna 25 230 02.07.2017 schválené 07.04.2020 2-izb.
14 Ľubor 31 601 05.09.2019 schválené 05.03.2020 1-izb.
15 Adrián 35 457 08.10.2019 schválené 27.03.2020 1-izb

 

 

 

 

Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. Stav
1 Veronika 16 099 pridelené
2 Martin 1 367 zrušené
3 Miriam 6 745 zrušené
4 Eva 18 581 pridelené
5 Peter 18 446 zrušené
6 Dušan 18 581 zrušené
7 Tomáš 7 131 zrušené
8 Vlastimil 24 747 pridelené
9 Ľubor 31 601  pridelené
10 Adrián 35 457 pridelené

 

 

Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Jarmila 23 901 pridelené
2 Pavol 24 140 pridelené
3 Mária 22 895 v konaní
4 Filip 3 385 pridelené
5 Anna 25 230 pridelené

 

 

Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k  01.10.2019

 

Celkový počet bytov v majetku mesta 99

Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa

zákona č. 182/1993 Z.z.

17
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu 71
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta 11
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou 99
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) 11
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti 11
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti 0