Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Agenda mestských bytov

Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 7/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch  eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.

 

Aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie nájomného bytu k  30. 06.  2022

 

Por.č. Klient Podacie č. Dátum podania stav dátum pridelenia Pozn.
1 Oto R. 33 653 23.09.2020 schválené v konaní 1-izb.
2 Albín B. 26 662 17.07.2020 schválené v konaní 1-izb.
3 Ján V. 33 471 22.09.2020 schválené v konaní 1-izb.
4 Renáta S. 37 270 28.10.2020 schválené v konaní 1-izb.
5 Marián V. 29 858 17.08.2020 schválené v konaní 2-izb.
6 Martina H. 30 724 25.08.2020 schválené v konaní 3-izb.
7 Emília N. 7 794 05.02.2020 schválené v konaní

2-izb.

bezbarierový

8 Lucia H. 15513 30.04.2021 schválené v  konaní 2-izb.
9 Mária V. 44517 19.05.2021 schválené v  konaní 2-izb.
10 Pavol B. ml. 46626 03.06.2021 schválené v  konaní 2-izb.
11 Karin K. 52572 26.07.2021 schválené v  konaní 2-izb.
12 František K. 54557 16.08.2021 schválené v  konaní 1-izb.
13 Slávka F. 57816 20.09.2021 schválené v  konaní 1-izb.
14 Daniela E. 61314 20.10.2021 schválené v konaní 1-izb.
15 Gabriel D. 57748 17.09.2021 schválené v konaní 1-izb.
16 Mário H. 66188 19.11.2021 schválené v konaní 2-izb.
17 Viliam V. 67403 01.12.2021 schválené v konaní  1-izb.
18 Zdenko S. 73727 16.12.2021 schválené v konaní  1-izb.
19 Bohumil K. 68598 14.12.2021 schválené v konaní  2-izb.
20 Pavla M. 65451 15.11.2021 schválené v konaní  2-izb.
21 Dezider H. 74063 20.12.2021 schválené v konaní  2-izb.
22 Peter V. 5982 02.02.2022 schválené v konaní  3-izb.
23 Zuzana B. 47844 30. 05. 2022 schválené v Konaní 1-izb

 

 

 

 

 

 

Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. Stav
1 Oto R. 33 653 v konaní
2 Albín B. 26 662 v konaní
3 Ján V. 33 471 v konaní
4 Renáta S. 37 270 v konaní
5 František K. 54 557 v konaní
6 Slávka F. 57 816 v konaní
7 Daniela E. 61 314 v konaní
8 Gabriel D. 57 748 v konaní
9 Viliam V. 67 403 v konaní
10 Zdenko S. 73 727 v konaní
11 Zuzana B 47 044 v konaní

 

 

Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Marián V. 29 858 v konaní
2 Mária V. 44 517 v konaní
3 Lucia H. 11 513 v konaní
4 Pavol B. ml. 46 626 v konaní
5 Karin K. 52 572 v konaní
6 Mário H. 66 188 v konaní
7 Bohumil K. 67 598 v konaní
8 Pavla M. 65 451 v konaní
9 Dezider H. 74 063 v konaní

 

 

Poradovník na pridelenie 3-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Martina H. 30 724 v konaní
2 Peter V. 5982 v konaní

 

 

Poradovník na pridelenie 2-izbových bezbarierových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Emília N. 7 794  v konaní

 

 

Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k  30. 06. 2022

 

Celkový počet bytov v majetku mesta 99

Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa

zákona č. 182/1993 Z.z.

17
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu 72
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta 10
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou 99
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) 14
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti 14
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti 0