Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Agenda mestských bytov

Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch a v znení VZN č. 8/2015 eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.

 

Aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie nájomného bytu k  01.10. 2021

 

Por.č. Klient Podacie č. Dátum podania stav dátum pridelenia Pozn.
1 Oto R. 33 653 23.09.2020 schválené v konaní 1-izb.
2 Albín B. 26 662 17.07.2020 schválené v konaní 1-izb.
3 Ján V. 33 471 22.09.2020 schválené v konaní 1-izb.
4 Renáta S. 37 270 28.10.2020 schválené v konaní 1-izb.
5 Marián V. 29 858 17.08.2020 schválené v konaní 2-izb.
6 Martina H. 30 724 25.08.2020 schválené v konaní 3-izb.
7 Eva K. 39 637 24.11.2020 schválené v konaní 3-izb.
8 Emília N. 7 794 05.02.2020 schválené v konaní

2-izb.

bezbarierový

9 Roman A. 11437 26.03.2020 schválené v  konaní 2-izb.
10 Lucia H. 15513 30.04.2021 schválené v  konaní 2-izb.
11 Mária V. 44517 19.05.2021 schválené v  konaní 2-izb.
12 Pavol B. ml. 46626 03.06.2021 schválené v  konaní 2-izb.
13 Karin K. 52572 26.07.2021 schválené v  konaní 2-izb.
14 František K. 54557 16.08.2021 schválené v  konaní 1-izb.
15 Slávka F. 57816 20.09.2021 schválené v  konaní 1-izb.

 

 

 

 

Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. Stav
1 Oto R. 33 653 v konaní
2 Albín B. 26 662 v konaní
3 Ján V. 33 471 v konaní
4 Renáta S. 37 270 v konaní
5 František K. 54 557 v konaní
6 Slávka F. 57 816 v konaní

 

 

Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Marián V. 29 858 v konaní
2 Roman A. 11 437 v konaní
3 Lucia H. 11 513 v konaní
4 Mária V. 44 517 v konaní
5 Pavol B. ml. 46 626 v konaní
6 Karin K. 52 572 v konaní

 

 

Poradovník na pridelenie 3-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Martina H. 30 724 v konaní
2 Eva K. 39 637 v konaní

 

 

Poradovník na pridelenie 2-izbových bezbarierových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Emília N. 7 794  v konaní

 

 

Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k  01.10. 2021

 

Celkový počet bytov v majetku mesta 99

Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa

zákona č. 182/1993 Z.z.

17
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu 72
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta 10
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou 99
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) 14
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti 14
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti 0