Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

ZSS Domum

*Nocľaháreň:

 

Poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V nocľahárni sa:

a) poskytuje:

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania

2. sociálne poradenstvo

3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

1.prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. (§ 25 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

 

Kapacita:

Kapacita nocľahárne je 9 lôžok (v troch trojposteľových izbách). V prípade potreby vieme flexibilne doplniť lôžka. Dve izby sú určené pre mužov a  jedna je vyčlenená pre ženy. Nocľaháreň poskytuje možnosť prespať občanom bez prístrešia. Príchod do nocľahárne je v čase od 19.00 h do 20.30 h, a ráno je odchod zo zariadenia do 7.30 h. Nocľaháreň nie je nízkoprahová - ak klienti nocľahárne prídu pod vplyvom alkoholu, je im v zimných mesiacoch poskytnutá vykurovaná miestnosť, ktorá im poskytne bezpečné prístrešie. Klienti nocľahárne sú povinní dodržiavať osobnú hygienu. Počas mesiaca si môžu dať oprať svoje osobné šatstvo. Táto služba je spoplatnená, klienti hradia 50 centov za 1dávku/práčku. V prípade záujmu sme schopní klientom zabezpečiť aj bezplatné strihanie a holenie. Klienti nocľahárne majú k dispozícii aj šatstvo a obuv od darcov, z ktorého si môžu vybrať čo aktuálne potrebujú. Ak klient nocľahárne prejaví záujem, môže byť zaradený do pracovnej terapie - predaj časopisu „NOTA BENE“, pomocou ktorého si môže zlepšiť svoju finančnú situáciu.

Sociálni pracovníci zariadenia prostredníctvom sociálneho poradenstva, asistenčných služieb a ďalších odborných metód pomáhajú občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii zorientovať sa vo svojej sociálnej situácii, aktivizovať ich podľa jeho schopností a možností, začleniť ich do sociálneho systému príp. do pracovného procesu.

 

Úhrady:

Sociálne služby v nocľahárni sú poskytované bezplatne.

 

 

*Útulok:

 

Poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb  a fyzickým osobám, ktoré z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V útulku sa:

a) poskytuje:

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností

c) utvárajú podmienky na

1.prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť. (§ 26 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Forma poskytovania sociálnych služieb v Útulku je celoročná. Sociálne služby sa poskytujú na dobu určitú.

 

Kapacita:

Kapacita Útulku je 27 lôžok. Prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, ktorá je využívaná na voľnočasové aktivity a záujmovú činnosť. Taktiež majú k dispozícii spoločnú kuchynku, ktorú môžu využívať na individuálnu prípravu stravy.

 

Úhrady:

Úhrada za sociálne služby:

a) prijímateľ sociálnej služby s príjmom do výšky životného minima

0,95 € / deň / 1 plnoletá osoba

2,00 € / deň / 2 plnoleté osoby

b) prijímateľ sociálnej služby s príjmom vo výške životného minima a viac

2,50 € / deň / 1 plnoletá osoba

3,50 € / deň / 2 plnoleté osoby

Naliehavé ubytovanie na 1 – 4 dni sa poskytuje bezplatne.

 

Ak prijímateľ sociálnej služby využíva počas poskytovania sociálnych služieb v útulku vlastné elektrospotrebiče, je povinný platiť za každý elektrospotrebič 0,07 € / spotrebič / deň.

 

Žiadosť:

Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb v ZSS Domum – útulok

 

K žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Domum – útulok občan predloží:

- vyjadrenie obvodného lekára o zdravotnom stave klienta a jeho detí,

- potvrdenie o  príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov,

Prijímatelia sociálnych služieb v útulku majú k dispozícii darované šatstvo a obuv. Rovnako je im ponúknutá možnosť zapojenia sa do pracovnej terapie formou predaja pouličného predaja časopisu „NOTA BENE“.

 

Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Domum (v zmysle §8  ods. 7 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov):

 

Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Domum o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Domum:

Poradové číslo

Meno a priezvisko

Podané dňa

1

Lucia Kudríková a Roman Kudrík 01.06.2018

2

   

3

   

 

Počet voľných miest ku dňu 31.03.2019 : 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Útulok:

 

Poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb  a fyzickým osobám, ktoré z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V útulku sa:

a) poskytuje:

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností

c) utvárajú podmienky na

1.prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť. (§ 26 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Forma poskytovania sociálnych služieb v Útulku je celoročná. Sociálne služby sa poskytujú na dobu určitú.

 

Kapacita:

Kapacita Útulku je 27 lôžok. Prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, ktorá je využívaná na voľnočasové aktivity a záujmovú činnosť. Taktiež majú k dispozícii spoločnú kuchynku, ktorú môžu využívať na individuálnu prípravu stravy.

 

Úhrady:

Úhrada za sociálne služby:

a) prijímateľ sociálnej služby s príjmom do výšky životného minima

0,95 € / deň / 1 plnoletá osoba

2,00 € / deň / 2 plnoleté osoby

b) prijímateľ sociálnej služby s príjmom vo výške životného minima a viac

2,50 € / deň / 1 plnoletá osoba

3,50 € / deň / 2 plnoleté osoby

Naliehavé ubytovanie na 1 – 4 dni sa poskytuje bezplatne.

 

Ak prijímateľ sociálnej služby využíva počas poskytovania sociálnych služieb v útulku vlastné elektrospotrebiče, je povinný platiť za každý elektrospotrebič 0,07 € / spotrebič / deň.

 

Žiadosť:

Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb v ZSS Domum – útulok

 

K žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Domum – útulok občan predloží:

- vyjadrenie obvodného lekára o zdravotnom stave klienta a jeho detí,

- potvrdenie o  príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov,

 

Prijímatelia sociálnych služieb v útulku majú k dispozícii darované šatstvo a obuv. Rovnako je im ponúknutá možnosť zapojenia sa do pracovnej terapie formou predaja pouličného predaja časopisu „NOTA BENE“.

 

 

Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Domum (v zmysle §8  ods. 7 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov):

Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Domum o poskytovanie sociálnych služieb v ZSS Domum:

 

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:17
DNES:2323
TÝŽDEŇ:12783
CELKOM:4800484

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ