Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Elokované pracovisko - súčasť Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, Vrbové

Adresa

Štefánikova 119
Piešťany

Kontakty

telefón
033/7792215

GPS: 48° 36′ 6.258″N  17° 49′ 53.416″E

zobraziť na mape

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda je zaradená do siete cirkevných škôl, zabezpečuje základné umelecké vzdelávania v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore a poskytuje základné umelecké vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom. Žiaci sú prijímaní na základe kladného výsledku prijímacích skúšok organizovaných školou. CZUŠ organizuje prípravné štúdium – pre žiakov 1. stupňa základnej školy a nadané deti v predškolskom veku základné štúdium – 1. stupeň v dvoch častiach (4 + 4 ročníky) a 2. stupeň (4 ročníky); štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín (pre nadpriemerne talentovaných žiakov); skrátené štúdium (príprava žiakov 2. stupňa základnej školy na konzervatóriá a stredné umelecké školy) a štúdium pre dospelých (4 ročníky). Primárne umelecké vzdelanie získa žiak absolvovaním 1. časti 1. stupňa základného štúdia, nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním 2. časti 1. stupňa základného štúdia. Štúdium na škole je podmienené finančným príspevkom – čiastočnou úhradou nákladov spojených s vyučovaním na škole.

Na Elokovanom pracovisku Štefánikova, Piešťany je otvorený  multimediálny odbor a hudobný odbor