Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola, ul. 8. mája

Adresa

8. mája 2
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7722711
+421 901 772217

GPS: 48° 35′ 11.136″N  17° 49′ 9.567″E

zobraziť na mape
Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005.
Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Kaššáková
Elokovaná trieda so sídlom 8. mája 4, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Eva Šenkýřová

Materská škola na ul. 8. mája 2 v Piešťanoch je 6-triedne predškolské zariadenie:

Materská škola 8. mája 2 - štyri triedy,

Materská škola 8. mája 4 - dve triedy.

Materskú školu tvoria dve budovy, z ktorých jedna je poschodová. Všetky triedy materských škôl sú umiestnené v účelových budovách. Každá trieda má herňu, spálňu, šatňu, detskú umyváreň a WC. Všetky priestory sú priestranné, svetlé, vyhovujúce pre deti daného veku. V Materskej škole 8. mája 2 máme zriadenú telocvičňu s dostatkom moderného, pre deti bezpečného a vyhovujúceho náčinia a náradia. V Materskej škole 8. mája 4 majú deti vytvorenú miestnosť na oboznamovanie s anglickým jazykom a iné aktivity.

Súčasťou materských škôl sú školské záhrady, ktoré sú zatrávnené, s bohatou zeleňou,  preliezačkami, šmykľavkami, hojdačkami, udržiavanými pieskoviskami a ďalšími prvkami, vhodnými na hry a  pohybové aktivity detí. Na školskom dvore máme vybudovaný priestor na pohyb detí na odrážadlách, kolobežkách, detských bicykloch.

Interiér je vybavený novým dreveným zariadením, vhodným pre deti daného veku. Deti majú k dispozícii podnetné hračky, programovateľné hračky, učebné pomôcky, knihy, digitálnu technológiu.  Na skvalitnenie a doplnenie výchovno – vzdelávacích aktivít využívame taktiež interaktívne tabule.

Priestory sa pravidelne dezinfikujú mobilnými germicídnymi žiaričmi, ktorými sa snažíme znížiť chorobnosť detí.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním, deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Pri ukončení predprimárneho vzdelávania deťom vystavujeme Osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní. Deti vzdelávame podľa Štátneho vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý sme preniesli a prispôsobili podmienka našej materskej školy a deťom, ktoré ju navštevujú, do školského vzdelávacieho programu "Škola hrou“.

Zabezpečujeme systematickú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou v spolupráci so školskou pani psychologičkou. Deti majú možnosť využívať taktiež program rozvoja komunikačných schopností v spolupráci s pani logopedičkou. V spolupráci s C&M Sports Academy, s.r.o. zabezpečujeme pre  5-6 ročné deti výučbu anglického jazyka.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015