Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola Ružová ul.

Adresa

Ružová 2
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7621126

GPS: 48° 35′ 9.832″N  17° 49′ 49.48″E

zobraziť na mape
Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005. 
Riaditeľ školy : Mgr. Lucia Gordianová
Elokovaná trieda A. Dubčeka 11 Piešťany.

Materská škola Ružová 2, 92101 Piešťany, je štvortriedna materská škola, s kapacitou100 detí.

Dve triedy sídlia na ulici Ružová 2 a ďalšie dve triedy / elokované/, majú sídlo na ulici A. Dubčeka 11. Obidve budovy sa nachádzajú v tichom, bezprašnom prostredí, s množstvom zelene v blízkosti rieky Váh, mestského parku a Červenej veže. Na školskom dvore A. Dubčeka 11, sa nachádza funkčné detské dopravné ihrisko. Školský dvor v MŠ Ružová je zariadený novými preliezačkami a zariadeniami na uskutočňovanie športových aktivít.

Priestory MŠ sú vybavené moderným detským nábytkom a dostatkom hračiek, kníh, učebných pomôcok a didaktickej techniky. Vo všetkých triedach sa nachádzajú interaktívne tabule, ktoré slúžia ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v každej vekovej skupine.

Na znižovanie chorobnosti u detí sú využívané germicídne žiariče a čistička vzduchu.

Nachádza sa tu i učebňa na oboznamovanie s anglickým jazykom a na logopedickú starostlivosť..

Priority školy:

* Zabezpečovanie systematickej prípravy detí predškolského veku, na vstup do prvého ročníka

* Zoznamovanie detí s informačno - komunikačnými technológiami prostredníctvom projektu: " Abeceda IKT "

* Uskutočňovanie dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku na základe projektu: "Vidieť a byť videný"

 

 

*  Uskutočňovanie pohybovo - tanečnej prípravy pod vedením kmeňových učiteliek

* Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v spolupráci s MsK Piešťany

* V spolupráci s HK Piešťany, uskutočňovať s deťmi korčuľovanie na ľade

* Prostredníctvom Keramického krúžku, oboznamovať deti s tvárnosťou hliny, rozvíjanie jemnej motoriky, fantázie a tvorivosti

* Oboznamovanie s anglickým jazykom

* Zabezpečenie logopedickej starostlivosti

* Poskytovanie poradenskej služby rodičom prostredníctvom školského psychológa

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za obdobie školského roka 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za obdobie školského roka 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za obdobie školského roka 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za obdobie školského roka 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za obdobie školského roka 2014/2015