Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestský úrad

Aktuálne platný organizačný poriadok

Organizačný poriadok Mestského úradu v Piešťanoch č. 10/2021 

Orgnaizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 01.12.2021 

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2 

Rozhodnutie č. 1/2021  zamestnávateľa o organizačných zmenách 

 

Pôvodné organizačné poriadky

Organizačný poriadok Mestského úradu v Piešťanoch č. 24/2020

Orgnaizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 01.12.2020

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Rozhodnutie č. 2/2020 zamestnávateľa o organizačných zmenách

 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Piešťanoch č. 10/2020

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 01.06.2020

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Rozhodnutie č. 1/2020 zamestnávateľa o organizačných zmenách

 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Piešťanoch č. 18/2019

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 01.09.2019

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Rozhodnutie č. 1/2019 zamestnávateľa o organizačných zmenách

 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Piešťanoch č. 4/2015

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 21.04.2016

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov – Príloha č.2

Rozhodnutie č.1/2016  zamestnávateľa o organizačných zmenách

Rozhodnutie č. 2/2016 zamestnávateľa o organizačných zmenách

Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku MsÚ Piešťany

Organizačný poriadok Mestského úradu v Piešťanoch č. 1/2016 platné od 04.05.2016

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 04.05.2016

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Rozhodnutie č. 3/2016 zamestnávateľa o organizačných zmenách

Organizačný poriadok Mestského úradu v Piešťancoh č. 3/2016 platné od 09.11.2016

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 09.11.2016

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Rozhodnutie č. 4/2016 zamestnávateľa o organizačných zmenách

Rozhodnutie č. 5/2017 zamestnávateľa o organizačných zmenách

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 30.03.2017

Rozhodnutie č. 6/2017 zamestnávateľa o organizačných zmenách

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 01.11.2017

Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku Mestského úradu v Piešťanoch - účinný od 1.11.2017

Rozhodnutie č. 1/2018 zamestnávateľa o organizačných zmenách

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 01.6.2018

Rozhodnutie č. 2/2018 zamestnávateľa o organizačných zmenách

Funkčné členenie zamestnancov a volených funkcionárov - Príloha č. 2

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch platná od 01.9.2018

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Piešťanoch účinný od 05.02.2019