Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram zasadnutí MsZ v roku 2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa budú konať v zasadacej miestnosti Mestskej knižnici o 14.00 hod.. Informácie o prípadných zmenách termínov zasadaní budú uvedené na oficiálnej webovej stránke mesta.

  • 03. 02. 2022 (štvrtok)
  • 24. 03. 2022 (štvrtok)
  • 12. 05. 2022 (štvrtok)
  • 30. 06. 2022 (štvrtok) - zmena termínu na 23.06.2022
  • 22. 09. 2022 (štvrtok)

 

Video záznamy z rokovaní Mestskej rady mesta Piešťany a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

 

Program zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uznesenia MsZ s hlasovaním

Interpelácie poslancov

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
2. zasadnutie MsZ konané dňa 24.03.2022 01.04.2022 31.12.2022
3. zasadnutie MsZ konané dňa 12.05.2022 19.05.2022 31.12.2022
4. zasadnutie MsZ konané dňa 13.06.2022 11.07.2022 31.12.2022
5. zasadnutie MsZ konané dňa 28.06.2022 11.07.2022 31.12.2022