Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Účasť poslancov na zasadaniach MsZ

Od 07.12.2018 – 23.06.2022 - vrátane zasadnutí 10.03.2021  a 30.06.2021 - neboli uznášania schopní

Meno a priezvisko 100 % = 28
Ing. Iveta Babičová 22
Ing. Mgr. Michal Bezák 27
Ing. Remo Cicutto 16
Mgr. Martin Cifra 23
Mgr. Jozef Drahovský 26
Michal Fiala 24
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. 23
Mgr. Roman Chudý 19
Dott. Andrej Klapica 24
Mgr. Matúš Kromholc 27
Mgr. Ján Krupa 24
Ing. Jozef Mičura 26
Jaroslav Rybárik 25
Mgr. Ján Stachura 25
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. 25
MUDr. Marián Urbánek 24
Martin Valo 22

 

 

 

Od 11.12.2014 – 15.11.2018

Meno a priezvisko 100 % = 38
Ing. Iveta Babičová 37
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (do18.12.2017) 27
Ing. Juraj Brna 34
Ing. Zita Bruncková 35
Ing. Remo Cicutto 33
Mgr. Martin Cifra 3
Adriana Drahovská 35
Mgr. Jozef Drahovský 38
Michal Fiala 38
Ing. Eliška Gocká 32
Ing. Tomáš Hudcovič 38
Mgr. Michal Hynek 33
Mgr. Peter Jančovič,PhD. 38

Ing. Ján Jánošík

(do 27.07.2016)

14
Dr. Andrej Klapica 37

Ing. Denis Kristek

(do 10.09.201)

36
Mgr. Matúš Kromholc 38

Mgr. Ján Krupa

(od 27.09.2018)

2
PhDr. Jozef Malík 35
RNDr. Peter Tremboš,PhD. 37
Martin Valo 38

Ing. Eva Wernerová 

(do 18.02.2016)

12

MUDr. Marián Urbánek

(od 07.04.2016)

20

Petr Veverka

(od 29.09.2016)

18

PaedDr. Ing. František Glos, PhD.

(od 08.02.2018)

7