Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Účasť poslancov na zasadaniach MsZ

Od 07.12.2018 – 22.09.2022 - vrátane zasadnutí 10.03.2021  a 30.06.2021 - neboli uznášania schopní

Meno a priezvisko 100 % = 31
Ing. Iveta Babičová 25
Ing. Mgr. Michal Bezák 30
Ing. Remo Cicutto 19
Mgr. Martin Cifra 25
Mgr. Jozef Drahovský 29
Michal Fiala 26
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. 24
Mgr. Roman Chudý 20
Dott. Andrej Klapica 27
Mgr. Matúš Kromholc 30
Mgr. Ján Krupa 27
Ing. Jozef Mičura 29
Jaroslav Rybárik 28
Mgr. Ján Stachura 27
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. 27
MUDr. Marián Urbánek 26
Martin Valo 23

 

 

 

Od 11.12.2014 – 15.11.2018

Meno a priezvisko 100 % = 38
Ing. Iveta Babičová 37
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (do18.12.2017) 27
Ing. Juraj Brna 34
Ing. Zita Bruncková 35
Ing. Remo Cicutto 33
Mgr. Martin Cifra 3
Adriana Drahovská 35
Mgr. Jozef Drahovský 38
Michal Fiala 38
Ing. Eliška Gocká 32
Ing. Tomáš Hudcovič 38
Mgr. Michal Hynek 33
Mgr. Peter Jančovič,PhD. 38

Ing. Ján Jánošík

(do 27.07.2016)

14
Dr. Andrej Klapica 37

Ing. Denis Kristek

(do 10.09.201)

36
Mgr. Matúš Kromholc 38

Mgr. Ján Krupa

(od 27.09.2018)

2
PhDr. Jozef Malík 35
RNDr. Peter Tremboš,PhD. 37
Martin Valo 38

Ing. Eva Wernerová 

(do 18.02.2016)

12

MUDr. Marián Urbánek

(od 07.04.2016)

20

Petr Veverka

(od 29.09.2016)

18

PaedDr. Ing. František Glos, PhD.

(od 08.02.2018)

7