Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Účasť poslancov na zasadaniach MsZ

Od 07.12.2018 – 24.03.2022 - vrátane zasadnutí 10.03.2021  a 30.06.2021 - neboli uznášania schopní

Meno a priezvisko 100 % = 26
Ing. Iveta Babičová 20
Ing. Mgr. Michal Bezák 25
Ing. Remo Cicutto 15
Mgr. Martin Cifra 21
Mgr. Jozef Drahovský 24
Michal Fiala 22
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. 22
Mgr. Roman Chudý 18
Dott. Andrej Klapica 22
Mgr. Matúš Kromholc 25
Mgr. Ján Krupa 22
Ing. Jozef Mičura 24
Jaroslav Rybárik 24
Mgr. Ján Stachura 24
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. 23
MUDr. Marián Urbánek 22
Martin Valo 20

 

 

 

Od 11.12.2014 – 15.11.2018

Meno a priezvisko 100 % = 38
Ing. Iveta Babičová 37
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (do18.12.2017) 27
Ing. Juraj Brna 34
Ing. Zita Bruncková 35
Ing. Remo Cicutto 33
Mgr. Martin Cifra 3
Adriana Drahovská 35
Mgr. Jozef Drahovský 38
Michal Fiala 38
Ing. Eliška Gocká 32
Ing. Tomáš Hudcovič 38
Mgr. Michal Hynek 33
Mgr. Peter Jančovič,PhD. 38

Ing. Ján Jánošík

(do 27.07.2016)

14
Dr. Andrej Klapica 37

Ing. Denis Kristek

(do 10.09.201)

36
Mgr. Matúš Kromholc 38

Mgr. Ján Krupa

(od 27.09.2018)

2
PhDr. Jozef Malík 35
RNDr. Peter Tremboš,PhD. 37
Martin Valo 38

Ing. Eva Wernerová 

(do 18.02.2016)

12

MUDr. Marián Urbánek

(od 07.04.2016)

20

Petr Veverka

(od 29.09.2016)

18

PaedDr. Ing. František Glos, PhD.

(od 08.02.2018)

7