Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo

MsZ mesta Piešťany je 21 členný zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov mesta zvolených v priamych voľbách občanmi mesta. 

Zloženie MsZ vo volebnom období 2022-2026
1. obvod:  

 

 

2. obvod:

 
 
Poslanci MsZ mesta Piešťany

1. volebný obvod:

A. Hlinku súp. č. 38 - 41, 61 - 63 a 4430, 15 - 21,37, 50 - 60, 4882, 4866, A. Šindelára, Agátová, Bajzova, Beckovská, Beethovenova, Bernolákova, Bodona, Bottova, Bratislavská, or. č. nepár. 1 – 109 a pár. 2 – 102, Budatínska, Čachtická, Cintorínska, Čkalovova, D. Tatarku, Detvianska, Detská, Díčova, Domkársky rad, Dopravná, Dubová, Eugena Suchoňa, Fándlyho, Furdekova, Haluzického, Hodžova, Hollého, Holubyho, Hospodárska, Hoštáky, Hričovská, Hviezdoslavova, Hurbanova, Chalupkova, Ivana Stodolu, J. Jesenského, J. Záborského, Jánošíkova, Javorinská,  Kalinčiakova, Kláštorská, Kollárova, Košecká, Kukorelliho, Kukučínova, Kúpelný ostrov,  Kuzmányho, Letná, Lednická, Likavská, Lipová, Matúškova, Marianske námestie, Meštianska, Mierová, Milana Antala, Mliekarenská, Mlynská, Mojmírova, Moyzesova, Mudroňova, Mýtny rad, Na Lehote, Nábr. I. Krasku, Nábr. J. J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nábr. K. Fodora, Nálepkova, Nám. 1. mája, Nám. J. Murgaša, Nám. slobody, Nám. SNP,  Nitrianska, Nová, Nový dvor, Orviský kút, Orviská cesta, Ovocná,  Palárikova, Park – pasáž, Partizánska, Pod náhonom, Pod Párovcami, Potočná, Poštová, Povážska, Pribinova, Radlinského, Rastislavova, Rázusova, Royova, Sad A. Kmeťa, Sadová, Sasinkova, Staničná, Starohradská, Strečnianska, Stromová, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Súľovská, Štefánikova, Šafárikova, Štúrova, Tematínska, Teplická, Topoľová, Trenčianska, Vajanského, Valová, Vodárenská, Vrbovská cesta or. č. nepár. 1 - 115 a pár. 2 - 68, Vršatecká, Ul. E. Belluša, Ul. pplk. V. Ábela, Urbánkova, Úzka, Winterova, Záhradná, Zavretý kút, Žilinská cesta 

 

Ing. Mgr. Michal Bezák (SPOLU - občianska demokracia)

michal.bezak@piestany.sk

 

 

Mgr. Adriana Drahovská (SPOLU - občianska demokracia)

adriana.drahovska@piestany.sk

 

 

Mgr. Jozef Drahovský (NEKA)

 jozef.drahovsky@piestany.sk

 

 

Róbert Hoš (NEKA)

robert.hos@piestany.sk

 

 

Ing. Tomáš Hudcovič (NEKA)

tomas.hudcovic@piestany.sk

 

 

Dott. Andrej Klapica (KDH)  

andrej.klapica@piestany.sk

 

 

Mgr. Ján Krupa (KDH)

jan.krupa@piestany.sk

 

 

Ing. Michael Niepel (NEKA)

michael.niepel@piestany.sk

 

 

Mgr. Ján Stachura (NEKA)

jan.stachura@piestany.sk

 

 

Mgr. Art. Michal Staško (SPOLU - občianska demokracia)

michal.stasko@piestany.sk

 

 

 

Ing. Alžbeta Švorcová (NEKA)

alzbeta.svorcova@piestany.sk

 

2. volebný obvod:

8. mája, A. Dubčeka, Adama Trajana, Baltská ulica, Bratislavská or. č. pár. 104 - 134 a nepár. 111 - 149, Brezová, Brigádnická, Dlhá, Dudvážska, Družby, Družstevná, E. F. Scherera, Fínska ulica, Golfová. Heinolská, ulica Helsinská ulica, Hlboká, Gaštanová, J. Kupeckého, Jachtárska, Jantárová ulica, Jarná, Javorová, Jazerná ulica, Jozefská, Južná, K Lodenici, Kajakárska, Komenského, Konečná, Krajinská, Krížna, Kúpeľná, Lúčna, Lužná ulica, M. Waltariho, Malá, Mateja Bela, Nám. J. Kráľa, N. Teslu, Obchodná, Okružná, P. Nurmiho, Panenská, Priemyselná, Prístavná, Ratnovská zátoka, Rekreačná, Robotnícka, Ružová, Rybná, Sibírska, Sihoťská, Skalná, Sládkovičova, Slnečná, Studená, Školská, Valašská, Vážska, Veterná, Veslárska, Vysoká, Tichá,  Ulica J. Sibelia, Vrbovská cesta or. č. pár. nad 70 a nepár. nad 115

 

Ing. Iveta Babičová (NEKA)

iveta.babicova@piestany.sk

 

 

Ing. Remo Cicutto  (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ)

remo.cicutto@piestany.sk

 

 

PhDr. Martin Cifra, (NEKA)

martin.cifra@piestany.sk

 

 

Michal Fiala (NEKA)

michal.fiala@piestany.sk

 

 

Ing. arch. Eva Rohoňová, (NEKA)

eva.rohonova@piestany.sk

 

 

Jaroslav Rybárik (NEKA)  

jaroslav.rybarik@piestany.sk

 

 

Ing. Marcela Sedláková (NEKA)

marcela.sedlakova@piestany.sk

 

 

Mgr. Miarián Seitler (NEKA)

marian.seitler@piestany.sk

 

 

RNDr. Ján Šmída (NEKA)

jan.smida@piestany.sk

 

 

Martin Valo (NEKA)

martin.valo@piestany.sk