Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo

MsZ mesta Piešťany je 17 členný zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov mesta zvolených v priamych voľbách občanmi mesta. 

Zloženie MsZ vo volebnom období 2018-2022 
1. obvod:  

 

2. obvod:

 
 
Poslanci MsZ mesta Piešťany

1. volebný obvod:

A. Hlinku súp. č. 38 - 41, 61 - 63 a 4430, 15 - 21,37, 50 - 60, 4882, 4866, A. Šindelára, Agátová, Bajzova, Beckovská, Beethovenova, Bernolákova, Bodona, Bottova, Bratislavská, or. č. nepár. 1 – 109 a pár. 2 – 102, Budatínska, Čachtická, Cintorínska, Čkalovova, D. Tatarku, Detvianska, Detská, Díčova, Domkársky rad, Dopravná, Dubová, Eugena Suchoňa, Fándlyho, Furdekova, Haluzického, Hodžova, Hollého, Holubyho, Hospodárska, Hoštáky, Hričovská, Hviezdoslavova, Hurbanova, Chalupkova, Ivana Stodolu, J. Jesenského, J. Záborského, Jánošíkova, Javorinská,  Kalinčiakova, Kláštorská, Kollárova, Košecká, Kukorelliho, Kukučínova, Kúpelný ostrov,  Kuzmányho, Letná, Lednická, Likavská, Lipová, Matúškova, Marianske námestie, Meštianska, Mierová, Milana Antala, Mliekarenská, Mlynská, Mojmírova, Moyzesova, Mudroňova, Mýtny rad, Na Lehote, Nábr. I. Krasku, Nábr. J. J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nábr. K. Fodora, Nálepkova, Nám. 1. mája, Nám. J. Murgaša, Nám. slobody, Nám. SNP,  Nitrianska, Nová, Nový dvor, Orviský kút, Orviská cesta, Ovocná,  Palárikova, Park – pasáž, Partizánska, Pod náhonom, Pod Párovcami, Potočná, Poštová, Povážska, Pribinova, Radlinského, Rastislavova, Rázusova, Royova, Sad A. Kmeťa, Sadová, Sasinkova, Staničná, Starohradská, Strečnianska, Stromová, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Súľovská, Štefánikova, Šafárikova, Štúrova, Tematínska, Teplická, Topoľová, Trenčianska, Vajanského, Valová, Vodárenská, Vrbovská cesta or. č. nepár. 1 - 115 a pár. 2 - 68, Vršatecká, Ul. E. Belluša, Ul. pplk. V. Ábela, Urbánkova, Úzka, Winterova, Záhradná, Zavretý kút, Žilinská cesta 

Bezak

Ing. Mgr. Michal Bezák (SPOLU - občianska demokracia)

michal.bezak@piestany.sk

 

Drahovsky

Mgr. Jozef Drahovský (NEKA)

 jozef.drahovsky@piestany.sk

 

Glos

PaedDr. Ing. František Glos, PhD. 

frantisek.glos@piestany.sk

 

Klapica

Dott. Andrej Klapica (KDH)

andrej.klapica@piestany.sk

 

Krupa

Mgr. Ján Krupa (KDH)

jan.krupa@piestany.sk

 

Micura

Ing. Jozef Mičura (Sloboda a Solidarita, OĽANO)

jozef.micura@piestany.sk

 

Stachura

Mgr. Ján Stachura (NEKA)

jan.stachura@piestany.sk

 

Svrcekova

Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. (NEKA)

zuzana.svrcekova@piestany.sk

 

Urbanek

MUDr. Marián Urbánek (KDH)

marian.urbanek@piestany.sk

 

2. volebný obvod:

8. mája, A. Dubčeka, Adama Trajana, Baltská ulica, Bratislavská or. č. pár. 104 - 134 a nepár. 111 - 149, Brezová, Brigádnická, Dlhá, Dudvážska, Družby, Družstevná, E. F. Scherera, Fínska ulica, Golfová. Heinolská, ulica Helsinská ulica, Hlboká, Gaštanová, J. Kupeckého, Jachtárska, Jantárová ulica, Jarná, Javorová, Jazerná ulica, Jozefská, Južná, K Lodenici, Kajakárska, Komenského, Konečná, Krajinská, Krížna, Kúpeľná, Lúčna, Lužná ulica, M. Waltariho, Malá, Mateja Bela, Nám. J. Kráľa, N. Teslu, Obchodná, Okružná, P. Nurmiho, Panenská, Priemyselná, Prístavná, Ratnovská zátoka, Rekreačná, Robotnícka, Ružová, Rybná, Sibírska, Sihoťská, Skalná, Sládkovičova, Slnečná, Studená, Školská, Valašská, Vážska, Veterná, Veslárska, Vysoká, Tichá,  Ulica J. Sibelia, Vrbovská cesta or. č. pár. nad 70 a nepár. nad 115

Babicova

Ing. Iveta Babičová (NEKA)

iveta.babicova@piestany.sk

 

Cicutto

 

Ing. Remo Cicutto (NEKA)

remo.cicutto@piestany.sk

 

Cifra

PhDr. Martin Cifra (NEKA)

martin.cifra@piestany.sk

 

Fiala

Michal Fiala (NEKA)

michal.fiala@piestany.sk

 

Chudy

Mgr. Roman Chudý (NEKA)

roman.chudy@piestany.sk

 

 

Kromholc

Mgr. Matúš Kromholc (NEKA)

matus.kromholc@piestany.sk

 

Rybarik

Jaroslav Rybárik (NEKA)

jaroslav.rybarik@piestany.sk

 

Valo

Martin Valo (NEKA)

martin.valo2@piestany.sk