Obsah

Rok 2012

 

Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 27. novembra 2012

Uznesenia z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 15. novembra 2012

Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 6. novembra 2012

Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 9. októbra 2012

Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 11. septembra 2012

Uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 28. júna 2012

Uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 19. júna 2012

Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 15. mája 2012

Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 17. apríla 2012

Uznesenia z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 29. marca 2012

Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 13. marca 2012

Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 1. marca 2012

Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 14. februára 2012

Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 2. februára 2012

Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 17. januára 2012