Obsah

Rok 2010

 

Uznesenia z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 11.novembra 2010

Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 26. októbra 2010

Uznesenia zo 7. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 7. októbra 2010

Uznesenia zo 6. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 2. septembra 2010

Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 17. augusta 2010

Uznesenia z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 12. augusta 2010

Uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 1. júla 2010

Uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 15. júna 2010

Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 18. mája 2010

Uznesenia zo 3. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 6. mája 2010

Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 20 apríla 2010 

Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 15. apríla 2010

Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 23. marca 2010

Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 23. februára 2010

Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 4. februára 2010

Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 19. januára 2010, video záznam