Obsah

Rok 2006

 

Uznesenia zo 7. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 24. novembra 2006

Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa  8. novembra 2006

Uznesenia z 6. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 20. októbra 2006

Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa  3. októbra 2006

Uznesenia z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 8. septembra 2006

Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa  22. augusta 2006

Uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 7. júla 2006

Uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa  20. júna 2006

Uznesenia z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 9. júna 2006

Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 16. mája 2006

Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 28. apríla 2006

Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 11. apríla 2006

Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 14. marca 2006

Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 3.marca.2006

Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 14. februára 2006

Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Mestskej rady mesta Piešťany, konaného dňa 17. januára 2006