Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - výstavba

  • 3/1998- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany záväzná časť územného plánu sídelného útvaru Piešťany číslo : 3/1998 v znení novely číslo : 4/2005, 5/2007, 9/2007, 2/2011, 6/2013, 9/2014, 2/2016,   Dodatok č. 1, Dodatok č. 2,
  • 2/2011- Novela  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany záväzná časť územného plánu sídelného útvaru Piešťany
  • 4/1998 - Všobecné záväzné nariadenie mesta Piešťany Záväzná časť územného plánu zóny Heinola - Piešťany, v znení novely č. 26/2008Príloha č. 1
  • 15/2001- Všeobecné záväzné nariadenie mesta Piešťany o záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany VZN 15/2001 v znení novely 1/2005, 1/2008, 26/2008, 2/2017  Príloha č.1, Príloha č. 2, Príloha 3