Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - podnikanie

 • 10/2007 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení VZN č. 22/2008 a VZN č. 10/2013
 • 4/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, v znení VZN č. 5/2016, 11/2019, príloha č. 10, 5/2022, Príloha č. 11
 • 5/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - Trhovisko CENTRUM, v znení VZN č. 6/2016, účinné do 11.11.2020
 • 6/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany - Trhový poriadok - Trhovisko Kocka, v  znení VZN č. 7/2016, účinné do 11.11.2020
 • 7/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany - Trhový poriadok - Piešťanské hody, v  znení VZN č. 8/2016
 • 8/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany - Trhový poriadok - Vianočné trhy, v  znení VZN č. 9/2016, účinné do 11.11.2020
 • 4/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany - Trhový poriadok - Farmárske trhy, 6/2022
 • 11/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - Trhovisko CENTRUM, mapa
 • 12/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany - Trhový poriadok - Trhovisko Kocka, mapa
 • 13/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany - Trhový poriadok - Vianočné trhy, mapa
 • 4/2022  - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany - Trhový poriadok - KKC ARTA Piešťany,  Príloha č. 1