Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - kultúra

  • 1/2021  - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o voľných pouličných aktivitách