Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - kultúra

  • 6/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov VZN s účinnosťou od 1.12. 2009