Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - doprava

  • 8/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany, VZN 6/2019
  • 2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany