Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

KpŠM, KpŠR

00117

Zriadenie športových tried  v základnej škole, Holubyho 15, Piešťany

 

PhDr. J. Podobová

KpLP, KpFP

00217

„Štatút participatívneho rozpočtu MP na rok 2017“

 

JUDr. L. Damboráková

KpLP, KpFP

00317

Návrh  na  prevod vlastníctva pozemku pre  Igora pre Luciu Palušovú a Jána Pribiša , lokalita Vrbovská cesta, Piešťany

 

Mgr. E. Kresánková

KpLP, KpFP

00417

Návrh  na  prevod vlastníctva pozemku pre Evu Gordanovú, lokalita pod Párovcami

 

Mgr. E. Kresánková

KpLP, KpFP

00517

Návrh  na  prevod vlastníctva pozemku pre   Katarínu Keherovú, Ružová ul., Piešťany

 

Mgr. E. Kresánková

KpLP, KpFP

00617

Návrh  na  uzavretie zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení  vecného bremena pre  Mgr. Petra Ďuríška,  lokalita  Valová, Piešťany

 

Mgr. E. Kresánková

KpLP, KpFP

00717

Návrh  na  prevod vlastníctva pozemku pre  Ing. Martina Turzáka, ul. I.Stodolu, Piešťany

 

Mgr. E. Kresánková

KpLP, KpFP

00917

Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre spol. Thorr s.r.o. , lokalita Javorová

 

Mgr. E. Kresánková

KpLP, KpFP

01017

Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností obch. ver. súťažou, lokalita Hviezdoslavova a návrh podmienok obch. ver. súťaže

 

Mgr. E. Kresánková

KpLP, KpVD

01117

Riešenie opt. prípojky Orange

 

Mgr. E. Kresánková

KpZSVB, KpFP

01217

Návrh  štatútu udeľovania ceny primátora   mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej

 

T. Kubová

KpBaVP 01317 Správa o činnosťi Mestskej polície Piešany za rok 2016   PaedDr.Ing. Marcel Mihalik