Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisie Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

KpFaP, KpLaP, KpSaRM,KpŽP,KpŠM,

KpKaN,KpSR,KpVaD,KpBVP

05818 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany 2018 Ing. Mikuš  

KpFaP, KpLaP,

KpSaRM,KpŠM,KpSR,KpVaD,

KpBVP

05918 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany 2018 - žiadosť MHK Ing. Mikuš  

KpFaP, KpLaP,

KpSaRM,KpŠM,KpKaN,KpVaD,

KpBVP

06018 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany 2018 - žiadosť ZUŠ Ing. Mikuš  

KpFaP, KpLaP,

KpSaRM,KpŠM,KpSR,KpVaD,

KpBVP

06118 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany 2018 - žiadosť PFK Ing. Mikuš  

KpFaP, KpLaP,

KpSaRM,KpŽP,KpŠM,KpKaN,

KpSR,KpVaD,KpBVP

06218 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016 Ing. Mikuš  
KpFaP, KpŽP,KpVaD 06318

Odsúhlasenie projektu cyklochodník Dubová

Ing. Fridrichová  
KpFaP,  06418

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom "Komunitné centrum Piešťany", kód výzvy OLPZ-PO6-SC613-2017-2

Mgr. Ladická  
KpFaP,  06518

Návrh na predloženie projektového zámeru k pripravovanému projektus názvom "Zariadenie  opatrovateľskej služby „Piešťany – A. Trajan“", kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Mgr. Ladická  

KpFaP

06618

Návrh na predloženie projektového zámeru k pripravovanému projektu s názvom „Komunitné      centrum sociálnych služieb „Piešťany – Lumen“", kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Mgr. Ladická  

KpFaP,KpŽP

06718

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Vybudovanie     vodozádržných opatrení v meste Piešťany“, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Ing. Polakovičová  

KpFaP, KpLaP,

KpŽP

 

06818 Rôzne - plnenie UZN č.120/2018 – informácia Ing. Bednáriková  

KpFaP,

KpLaP,

06918 Návrh na zámenu pozemkov medzi mestom Piešťany a spoločnosťou TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o lokalita Bratislavská, Piešťany. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi mestom Piešťany a TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o lokalita Bratislavská, Piešťany. Mgr. Kresánková