Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 01320

Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Vierou Čamborovou, lokalita Orviský kút, Piešťany

Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 01420

Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Danielom Pavlovičom, lokalita Bratislavská, Piešťany

Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 01520

Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní medzi Mestom Piešťany a vlastníkmi bytov Sv. Štefana č. 4306/1, Piešťany

Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 01620

Návrh  na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom   Piešťany  a BSX s. r. o., lokalita Hlboká Piešťany

Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP 01720 Prerokovanie pozastavených uznesení MsZ č.20/2020 a 21/2020 A  JUDr. Damboráková Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 01820

Návrh zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a CENTRUM MESTA PIEŠŤANY, o. z. pri zabezpečení a organizovaní vianočných trhov

JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP,  01920 Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2019 Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 02020 Covid 19 - informatívny materiál Ing. Mgr. Behanová Mgr. Jančovič, PhD.