Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

Pozývam Vás na IV. riadne zasadnutie Komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

dňa  29.04.2015 17:00 hod

v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany

s predpokladaným programom:

Bod  Popis

  1. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 – aktualizácia ÚPN, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6
  2. Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku – vybudovanie cyklistického chodníka
  3. Návrh VZN Mesta Piešťany, ktorým sa ruší VZN č.2/2007 o vykonávaní deratizácie v znení novely č.26/2008
  4. Informácia o výruboch drevín
  5. Rôzne 

        Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.