Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

- dňa  29.02.2016

- o 17:00 hod

- v malej zasadačke na Iposchodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37

- s predpokladaným programom:

 

Bod    Popis

1         Informácia o podanej petícii za premiestnenie Zberného dvora na ulici Pod Párovcami

2         Udelenie ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia za rok 2015

 

Rôzne

Podanie žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (Zberné stredisko)

Správa o výrube drevín pre spoločnosť BSX s.r.o., Obchodná 10, Piešťany v lokalite Hlboká ulica (pri hoteli Máj)

Informácia o riešení problematiky súvisiacej s odstraňovaním hniezd havranov na drevinách v lokalite A. Hlinku

- Správa o zabezpečení starostlivosti o dreviny v mestskom parku (na základe uznesenia KŽP č. 86/2015)

 

V Piešťanoch dňa 24.02.2016