Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre životné prostredie 

Pri MsZ v Piešťanoch

_______________________________________________________________________

 

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na VIII. riadne zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

  • dňa  27.10.2015
  • 17:00 h.
  • v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37
  • s predpokladaným programom:

 

Bod         Popis          

1.        Materiál ,, Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025“

            (informácia Mgr. Vilčeková)

Materiál ,,Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá Vrbina  a Heinola“(informácia Mgr. Kresánková, JUDr. Damboráková)

Materál ,,Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové “

            (informácia p. Palkechová, JUDr. Damboráková)

 

2.        Rôzne

- Ošetrenie verejnej zelene v lokalite sídliska A. Hlinku

- Prerokovanie žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín v lokalite Zavretý kút, Družby - Kocurice)

Systém triedeného zberu odpadov na prevádzkach cintorínov v meste Piešťany

 

V Piešťanoch dňa 22.10.2015