Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na 5. riadne  zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční

 

-dňa  19.07.2016

-o 17:00 hod

-v kancelárii č. 56 (OSSRM, prístavba MsÚ)

-s predpokladaným programom:

 

Bod       Popis

1.         Nájom oplotenia stanovíšť zberných nádob komunálneho odpadu za účelom umiestnenia reklamy

2.          Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

3.         Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2015

Rôzne

 

V Piešťanoch dňa  15.07.2016